Pringriser

 Chiropractic Life Centre  Stockholm
Konsultation, Undersökning ,Resultat
Kiropraktisk behandling i Stockholm
(Birgel Jarlsgatan)
800 kr
550 kr
Hälso workshop, Mer Hälsa mindre Stress 300 kr

Barkarby Wellness Kiropraktik 
Konsultation, Undersökning 
Kiropraktisk behandling i Barkarby 

700 kr

450 kr

Utvärdering Scan och Konsultation
   
300 kr
 
 
Chiropractic Life Centre Stockholm                          
at Shama Clinic
Birger Jarlsgatan 104 P 
Stockholm
   
Barkarby Wellness Kiropraktik
Rönnvägen 12
175 64 Järfälla

VAR GOD RING 076-1778002
SÅ BESVARAR VI PÅ DINA FRÅGOR