Axel- och skuldersmärtor

Vanliga symptom  för axel- och skuldersmärta
 

  • Skarp smärta i axlarna när man lyfter armarna från sidan och upp, särskilt mer än 90 grader.
  • Smärta under natten, speciellt om man ligger på axeln.
  • Värk i överarmen rakt nedanför axeln och ibland även ned i underarmen och handen.
  • Svullen, varm och öm muskulatur.

Förkalkningar i axeln

Vid långvarig inflammation och överbelastning uppstår det ärrvävnad och förkalkningar längs med senan som blir förtjockad. Förkalkningar kan ses på röntgenbilder.

Frusen axel

Inflammation i axelledens ledkapsel kallas "frusen axel" . Det är ofta en spontan reaktion hos patienter som haft axelproblem tidigare eller efter fraktur i överarm eller handled. Tillståndet är mycket smärtsamt den första tiden. Axelledenstyvnar och man får svårt att lyfta armen. Efterhand avtar smärtan men axelleden är fortfarande stel i flera månader. De flesta blir bra efter en tid och får tillbaka full rörlighet inom loppet av 1-2 år. 


 

kiropraktisk behandling

Syftet med behandlingen är att minska smärtan och återupprätta normal funktion i rörelseapparaten och nervsystemet. 
Vid axelsmärtor kommer kiropraktorn att behandla det som  har nedsatt funktion, vilket inte alltid är där smärtan sitter. Det kan alltså  innebära att man förutom behandla axlarna lokalt, även stimulera blodcirkulationen för att minska  inflammationen, men också återupprättar  rörligheten i exempelvis nacke, skuldror eller nyckelben. 
Vid valet av behandlingsstrategi , lägger kiropraktorn stor vikt vid att se patienten som helhet. Finns misstanke att axelsmärtorna  orsakas av en annan sjukdom kommer du att bli hänvisad till läkare. 
Huvudsakligen används händerna i själva behandlingen och en rad metoder och tekniker används för att återställa normal  funktion  i leder, muskler, bindväv och nervsystem. 
 

självhjälp hemma

  • Placera is eller kylförpackningar i cirka 20 minuter på smärtstället.
  • Vid svåra akuta smärtor kan en mitella vara till hjälp de  första  dagarna.
  • Små rörrelser utan större smärta  är bra men undvik de mest smärtsamma rörelserna.
  • Bär inga  tunga föremål.
  • Undvik att ligga på den  onda  axeln, eller rörelser över axelnivå.