Huvudvärk

Vanliga symptom

Huvudvärk följs ofta åt av andra symptom som krasslighet, illamående, trötthet, öronsus, orkeslöshet och koncentrationssvårigheter. Återkommande huvudvärk kommer i det långa loppet att påverka humöret. Många blir irriterade, deprimerade och

/eller håglösa.

Huvudvärk är, som alla andra smärtor ett meddelande om att något kan vara fel. Källan till smärtan är ofta felfunktioner i nackens  muskler och leder. En och samma patient kan ha flera typer av huvudvärk. Dessa kan gå över i varandra eller likna varandra. Exempelvis  kan det börja med en spänningshuvudvärk utlöst av en hård fysisk eller  psykisk belastning. Om smärtan får fortsätta kan nackhuvudvärk bli nästa steg, som dessutom kan utlösa migrän. Ett annat exempel är patienten med kraftig spänningshuvudväk, som efterhand utvecklar kroniskt medicininducerad huvudvärk. 

Vanliga  orsaker
 

  • Felfunktion i nackens muskler och leder.
  • Huvud- och nackskador (bland annat pisksnärtsskador).
  • Spänningar i käkar och bettfel.
  • Stress.
  • Biverkning av läkemedel.
  • Personer med migrän har en nedärvd överkänslighet i nervsystemet.
  • Menstruation och andra hormonella förändringar, speciellt hos dem med migän.
  • Hjärnskakning.

Kiropraktisk behandling

Många huvudvärkspatienter har stor nytta av kiropraktisk behandling. Vid valet av behandlingsstrategi, lägger kiropraktorn stor  vikt vid att se patienten som helhet. Samarbete mellan olika  terapeuter som sjukgymnast kan vara av nytta. Kiropraktorn använder en rad olika metoder och tekniker för att återupprätta normal  funktion  i leder, muskler, bindväv och nervsystem och därmed minska smärtan. Huvudsakligen används händerna i behandlingen. För patienter med kronisk huvudvärk, kan regelbundna, uppföljande behandlingar vara ett bättre och tryggare behandlingsalternativ, än ett långvarigt bruk av smärtstillande läkemedel.