Yrsel

Yrsel
Yrsel upplevs att man känner sig vinglig och instabil och upplever en svajande och ostadig känsla. 

Vertigo
Vertigo är en intensivare och kraftigare upplevelse av att antingen omgivningen eller man själv snurrar runt. Andra upplever en gungande känsla, som om man är ombord på en båt.

Balansen är beroende  av information från ögon, balansorgan och kroppens  muskler och leder. De  flesta  orsakerna till yrsel är vanligtvis ofarliga.

Om yrsel följs av nedsatt hörsel , kraftigt öronsus, försämrad syn, feber, svår huvudvärk, hjärtklappning, bröstsmärtor eller andningssvårigheter, bör du kontakta läkare. 

Balanscentrum i hjärnstammen och lilla hjärnan
Här registreras och samordnas all information från sinnesorganen. Så länge balanscentrum fungerar  och får tillförlitlig information från sinnesorganen, har  vi en känsla av att vara i balans. Felfunktioner och sjukdomstillstånd i ett eller flera av dessa system kan därför ge upphov till yrsel. 

Synen
Synen är mycket viktig för balansen. Blundar man så märker man snart att det är svårare  att hålla balansen. Om man däremot fäster blicken på en fast punkt långt bort,  dämpas yrsel och man får bättre balans. 

Nackens  översta  del
Nacken är  programmerad att låta huvudet följa sinnesintryck från syn och hörsel. Ser du något som rör sig  i synfältet eller hör ett ljud bakom dig,  kommer du automatiskt att vrida på huvudet för att orientera dig. Vi vänder också huvudet framåt i rörelseriktningen automatiskt. Balanscentrum får också hela tiden  viktig information från lederna överst i nacken om huvudets ställning i förhållande  till kroppen. Balanssystemet är helt beroende av korrekt information från muskler och leder överst i nacken. Yrsel skylls ofta på felfunktioner från dessa leder och muskelspänningar. 

Cervikogen  vertigo 
Yrsel  som kommer  från nacken  skylls oftast på nedsatt rörlighet av lederna i nacken och spänningar i nackmuskulaturen. Vid vissa tillfällen kan de påverka de små nerverna i dessa vävnader. 

Vi på Barkarby Wellness Kiropraktik har hjälpt många patienter med yrsel,vertigo genom att  behandla klämda nerver i nacken.