Varför är nervssystemet viktigt för vår hälsa?

Ryggraden kan påverka vår hälsa eftersom ryggraden skyddar vår nervssytem.

Din hållning visar om ryggraden är obalanserad.
Your posture is the picture of your spine

Hållning - Mer än ögat kan se
Posture is a window to your spine


Hur mycket betyder kroppshållning för dig?

Kroppshållningen har inflytande på många av kroppens  funtioner. "Ryggont, huvudvärk, humör, blodtryck, puls och lungkapacitet är några av de  funktioner som mest påtagligt påverkas av hållning". En kroppshållning där huvudet förskjuts framåt leder till att alla värden som påverkar kroppens allmänna hälsostatus minskar betydligt. René Caillet, Director of the Department of Physical Medicine and Rehabilitation, University Of Southern California, drog slutsatsen att en hållning där huvudet är  framåtskjutet ökar belastningen på din ryggrad med upp till 30%, vilket kan leda till hjärt- och kärl problematik. Han omnämde också en relation mellan framåtskjutet huvud och matsmältningssystemet liksom kroppens endorfinproduktion vilket påverkar smärta och upplevelsen av smärta.

Din kroppshållning har inflytande på hur du ser ut och hur du känner dig, men din hållning kan också ha betydligt mer vidsträckta/djupgående effekter. I en studie från 2004 påvisades det att dålig hållning kan öka risken att dö. Man upptäckte att en ökad kurvatur i bröstryggen leder till högre antal dödsfall i den äldre delen av befolkningen. Minns du den gamla goda tiden då mormor/farmor talade om för dig att sträcka på ryggen. Det är dags att ta en närmare titt på hennes hållning för att försäkra dig om att hon inte skapar några onödiga risker.

Den mest dramatiska studien beträffande kroppshållning kommer från England. Den visar att en hopsjunken kroppshållning ökar risken för hjärtsjukdom. Vetenskapsmännen i denna studie (The British Regional Heart Study) kom bland annat fram till att de män som minskade sin kroppslängd med 3 cm löpte 64%  högre risk att dö i hjärtattack jämfört med dem som minskade mindre än 1 cm i kroppslängd. Denna studie utfördes under en 20-års period och under dessa 20 år minskade männen i genomsnitt 1,67 cm i kroppslängd. Denna minskning  kunde kopplas till en 42% ökad risk att få hjärtattack, också hos män utan tidigare hjärt- och kärlproblematik.