Vad är hälsa?

Är hälsa och självläkning  naturligt?

Hälsa är kroppens naturliga tillstånd och hälsa och läkning är något vi kan välja att stödja. Du kan välja att hjälpa din kropp och ditt system att röra sig mot hälsa, att röra sig mot sitt ursprungliga tillstånd.
För att det ska bli lättare för dig finns det några grundpremisser om hälsa att utgå från:

·        Kroppen är ett självläkande och självreglerande system, organiserat av nervsystemet som eftersträvar balans och därmed hälsa.

 Allt levande, människosläktet inräknat, består av celler som samverkar i harmoni för att främja hälsa.

·         Våra celler är programmerade för att 100 % av tiden fungera optimalt och skapa hälsa.

·         Det är våra val och vår miljö som avgör om vi förser oss själva med de rätta ingredienserna för hälsa, och om vi gör detta i rätt ordning och i rätt proportioner.

·         Alltså: Hälsa är per definition optimal cellfunktion, styrt av nervsystemet, som så optimalt som möjligt anpassar oss till vår inre och yttre miljö.

Om vi lägger en cell i en labbskål tillsammans med näring kommer den att röra sig mot näringen. Om vi däremot lägger något giftigt i skålen kommer cellen att röra sig bort från giftet. Den intelligensen är inbyggd i alla dina ca 100 triljoner celler, alla koordinerade av nervsystemet. Kroppens instinkt är alltså att välja det friska och det som vill utvecklas. Om vi vill kan vi både vara del av och påskynda den processen.

Vi kan omdelbart påverka vår hälsa positivt eller negativt genom:

1)     Hur mycket vi rör på oss?

2)    Vad vi äter?

3)    Vad vi tänker på?

4)    Hur nervsystemet fungerar, hur bra hjärnan kommunicerar med kroppen?

 

"Health is a journey"

DET VIKTIGASTE FÖRST

Kort efter befruktningen börjar hjärnan och ryggmärgen att skapas i ett stycke. Sedan växer den delen som blir själva hjärnan i volym. Hjärnan utvecklas då med över 200 000 nervceller varje minut. Efter ca 36 dagar växer skallen och ryggraden fram för att skydda hjärnan och ryggmärgen. Från ryggmärgen sträcker sig sedan nervtrådarna mellan kotorna i ryggraden ut till alla organ och kroppsdelar.

Efter nio månader föds vi och vår hjärna har då hundra miljarder nervceller som varje sekund skickar ut många miljarder elektriska impulser ut i kroppen via nervsystemet. Dessa impulser styr alla organ och funktioner i våra kroppar och därför är det så viktigt att ha ett väl fungerande nervsystem utan störningar. Endast när vi har detta kan vi uppleva full hälsa.

LEVA ELLER EXISTERA

Människor som lever optimalt förstår hur kroppen fungerar. Människor som bara existerar reflekterar inte över det. Har du någonsin funderat på hur kroppen egentligen fungerar och läker? Två saker ligger till grund för hur vi tillfrisknar och fungerar fullt ut:

1. Kroppen är en organism som läker sig själv. Om du skär dig i fingret behöver du inte tänka på att såret ska läka, detta sker automatiskt och är en del av vår medfödda intelligens. Samma intelligens som en gång skapade dig - från befruktning till födsel.

2. Den medfödda intelligensen använder nervsystemet för att koordinera och styra varje process och funktion i din kropp. Och hela din kropp är beroende av den information den får via nervsystemet för att kunna fungera optimalt. Nervsystemet består av hjärnan, ryggmärgen och nervtrådarna och de sitter ihop. Tillståndet på ditt nervsystem är direkt avgörande för hur väl kroppen fungerar. När hjärnan kan kommunicera med din kropp till 100%, kallar vi det full funktion. I detta tillstånd upplever du en mycket högre nivå av hälsa och vitalitet. 0% kommunikation mellan hjärna och kropp är vad vi har när vi är döda. Tyvärr har de flesta en nerv/kroppsfunktion lägre än 100% vilket innebär att de inte har hälsa och vitalism på den nivå de skulle kunna ha. Med andra ord existerar de snarare än att leva fullt ut. Tänk på att vi inte har kroppar - utan att vi är kroppar.

LEV LIVET TILL FULLO

Det är inte lätt att veta på vilken nivå nervsystemet fungerar, men det är då kiropraktiken kommer in. Kiropraktorn lokaliserar och justerar störningar i ditt nervsystem så att du kan fungera så nära 100% som möjligt. Det är då och endast då som du kan vara säker på att kroppen fungerar optimalt.

Vad innebär detta? Det innebär att du kan uppleva optimal hälsa och vitalism istället för vara begränsad till symtombehandling med mediciner. När du förstår sambandet mellan hjärna, ryggmärg, nervsystem och din kropp - då förstår du hur viktig kiropraktik är.